ملاحظات قبل از عمل بینی

1. آسپیرین و سایر داروهای مسکن شبیه به آن مثل بروفن باید از 2 هفته قبل از عمل قطع شود.

2. بهتر است سیگار کشیدن 4 هفته قبل از عمل جراحی قطع شود. سیگار کشیدن روی بهبودی بیمار تاثیر می گذارد.

3. وجود هر نوع بیماری حاد در ناحیه سر و گردن مثلا سرما خوردگی می تواند عمل جراحی بینی را مخاطراتی همراه سازد.

4. شب قبل از عمل حمام بگیرید.

5. شب قبل از عمل خوب بخوابید.

6. از 8 ساعت قبل از عمل ناشتا باشید.

7. هیچ نوع زیور آلاتی با خود نداشته باشید.

8. هیچ نوع آرایشی نداشته باشید.